ALI ROBOTOM PRIPADAJO PRAVICE?

Nekateri so mnenja, da robotom pripadajo pravice. Da, resno. Mislijo, da bi bilo treba prihajajočo generacijo inteligentnih naprav, ki bo opravljala hišna opravila, skrbela za vrt in vljudno stregla vsaki vaši želji obravnavati s primernim spoštovanjem.

Maja 2016 je Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve izdal osnutek poročila, v katerem podaja predloge glede zakonov, povezanih z »inteligentnimi napravami«.[1] V tem sprejemajo možnost, da bodo človeške naprave nekoč postale samo-zavedajoče. Temu primerno pozivajo k »novim pravilom, ki se osredotočajo na to, kako se napravo lahko – deloma ali v celoti – smatra kot odgovorno za svoje ravnanje ali opustitev ravnanja« in razglabljajo, ali naj bi bolj sofisticirani roboti imeli »status elektronskih oseb s posebnimi pravicami in dolžnostmi«.

Taka premišljevanja niso novost. Že leta 1964 je profesor Hilary Putnam napisal članek, v katerem je resno obravnaval vprašanje, ali bi roboti morali imeti državljanske pravice. Zaključil je tako: »Da bi se lahko odločili, se mi zdi primerneje, da koncept razširimo na to, da se roboti zavedajo – kajti ‘diskriminacija’ na osnovi ‘mehkosti’ ali ‘trdote’ telesnih delov sintetičnega ‘organizma’ se zdi tako nesmiselna kot diskriminatorno obravnavanje ljudi na osnovi barve kože.«[2]

Dr. Richard Laing z univerze Michigan, znanstvenik s področja računalništva, pravi, da bi inteligentne naprave nekoč lahko izkazovale altruizem in sorodstvo. Zapisal je: »Če bodo naše naprave dosegle to stopnjo vedenjske izpopolnjenosti, morda končno ne bo narobe vprašati, ali niso postale tako zelo podobne nam, da nimamo več pravice, da bi jim ukazovali v našo korist, in tako bi jim morali tiho priznati pravno enakovrednost.«[3]

Ryan Calo, izredni profesor prava na University of Washington, je opozoril, da bomo v prihodnje morda potrebovali zakone, ki bodo obravnavali izziv robotov, zahtevajočih volilno pravico.[4]

Take izjave se mnogim zdijo popolnoma absurdne, toda na nek način so logične, če upoštevamo, v kakšnem sistemu verovanj deluje današnja znanost. Profesor Richard Dawkins pravi, da so ljudje preprosto »naprave za preživetje – robotski prenosniki, slepo sprogramirani da ohranijo sebične molekule, znane kot geni.«[5] Podobno je dejal profesor Anthony Cashmore: »V resnici nimamo svobodne volje nič več kot muha ali bakterija, dejansko nimamo svobodne volje nič več kot posoda sladkorja.«[6] Če obstajata samo materija in energija in smo zgolj evolucijsko razviti mikrobi, potem nismo drugačni od dovršenih naprav. Če ljudje imajo ‘pravice’, zakaj jih ne bi imeli tudi roboti?

Če se držimo biblijskega svetovnega nazora, lahko na taka vprašanja odgovorimo razumno. Poročilo o stvarjenju, zapisano v Genezi, jasno pravi, da smo ljudje že v samih temeljih drugačni od vseh ostalih ustvarjenih bitij in od vsega, kar lahko naredimo. Potem ko je Bog ustvaril živali, je ustvaril še človeka, ki je bil sprva brez življenja, nato pa mu je Bog dal drugačno vrsto življenja: »GOSPOD Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka,v njegove nosnice je dahnil življenjski dih in tako je človek postal živa duša.« (Geneza 2,7) Ljudje nosimo podobo Boga (Geneza 1,27) in imamo fizično ter duhovno naravo. Zato imamo, za razliko od vsega ostalega stvarjenja (če izvzamemo angele), samo mi pravice in odgovornosti. Samo mi lahko delamo izbire, za katere bomo nekega dne klicani na odgovornost.

Vir: Statham, D., Should robots have rights?, CMI Extra (priloga revije Creation), junij 2017

[1] Delvaux, M., Draft report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics, 2015/2103 (INL), European Parliament Committee on Legal Afairs, 31 May 2016; europarl.europa.eu

[2] Putnam, H.W., Robots: Machines or artificially created life?, J. Philosophy 61(21): 668-691, 1964

[3] Laing, R., cit. po Freitas, R.A.Jr., The legal rights of robots, Student Lawyer 13:54-56, January 1985

[4] Millner, J., Should robots have human rights? Act now to regulate killer machines before they multiply and demand the right to vote, warns legal expert, MailOnline, 20 July 2015; dailymail.co.uk

[5] Dawkins, R., The Selfish Gene, str. 5, 1989

[6] Cashmore, A., The Lucretian swerve: The biological basis of human behavior and the criminal justice system, Proceedings of the National Academy of Sciences 107(10): 4499-4504, 2010; pnas.org/content/107/10/4499.full.pdf html